fbpx

Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzua


"Zoriona ez da nahi duzuna egitea, baizik eta egiten duzun hori maitatzea"

Antoine de Saint-Exupéry. El principito

"Egunero gainditu beharko duzun erronka zure ikasleak izango dira; txikitxo horiek dira zure eguneroko lanaren benetako epaimahaiak, eta zeu eredu zarela erakutsi beharko diezu"

Honaino iritsi bazara eta oposizio-mundu honetan murgildu nahi baduzu, ongi etorri. Ez da izango erraza, baina ziurtatzen dizut mereziko duela, emaitza edozein izanda ere. Beraz, heldu eskutik eta ekin diezaiogun gaur hasiko den bide luzeko lasterketari.

"YOUR DREAMS ARE MY JOB"Oposizio Fasea

Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 44. artikuluaren arabera, oposizio-fasean egin beharreko proban baloratuko dira ikuskapen-funtzioari dagozkion ezagutza pedagogikoak, administrazioarekin loturikoak eta hezkuntza-legeriari buruzkoak, hala nola jarduera hori betetzeko berariazko ezagutzak eta teknikak. Bestetik, abenduaren 11ko EDU/3429/2009 Aginduak Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzuan sartzeko hautaketa-prozedurako oposizio-faseko gaitegia onartzen du. Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzuan sartzeko deitzen diren hautaketa-probetarako oposizio-faseko gaitegiak bi atal izango ditu, argi eta garbi bereiziak: A eta B.

A atala Aginduaren I. Eranskinean dago. Gai orokorrak jasotzen ditu, ondokoekin lotuak: curriculum-antolaketari buruzko alderdi pedagogikoak, eskola-antolaketa, ikastetxeen kudeaketa, oinarrizko hezkuntzako administrazioa eta legeria, bai eta ikuskapen-funtzioak ere, eta berdin-berdina da Autonomia Erkidegoetako deialdi guztietarako.

B atala Aginduaren II. Eranskinean dago. Bertan jasotako gaiei (hauek ere berdin-berdinak dira Autonomia Erkidegoetako deialdi guztietarako), tokian tokiko Hezkuntza-administrazioek gehienez 20 gai gehiago erants diezazkiete. Atal honetan, besteak beste gai hauekin lotutako gai zehatzak jasotzen dira: hezkuntzako maila eta etapa bakoitzaren ezaugarriak, curriculum-garapena eta dagokion metodologia didaktikoa, ikastetxeen antolaketa eta administrazioa, eta Hezkuntza-administrazio deitzaileari dagokion legeria.

Deialdiek hiru ataletan egituratzen dute oposizio-fasea, kanporatzaileak eurak:

 • Gaitegiaren A atalari dagokion gai bat idatziz garatzea; epaimahaiak edo hautaketa-batzordeak Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzuan sartzeko hautaketa-prozesuko oposizio-faseko gaitegia onartzen duen abenduaren 11ko 3429/2009 Aginduaren I. Eranskinean jasotakoen artean bi hautatuko ditu, ausaz, eta hautagaiak horietako bat aukeratuko du garatzeko.
 • Hautagaiak gai bat aukeratu eta ahozko azalpena egingo du; epaimahaiak edo hautaketa-batzordeak Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzuan sartzeko hautaketa-prozesuko oposizio-faseko gaitegia onartzen duen abenduaren 11ko 3429/2009 Aginduaren II. Eranskinean jasotakoen artean bi hautatuko ditu, zozketa bidez, eta hautagaiak bat aukeratuko du azalpena egiteko. Proba honek barne hartzen ditu tokian tokiko Hezkuntza-administrazioek erants litzaketen gaiak, gehienez ere 20, besteak beste hauekin lotutako berariazkoak: hezkuntzako maila eta etapa bakoitzaren ezaugarriak, curriculum-garapena eta dagokion metodologia didaktikoa, ikastetxeen antolaketa eta administrazioa, eta Hezkuntza-administrazio deitzaileari dagokion legeria. Hautagaiak hogei minutu izango ditu ariketa prestatzeko, eta gehienez hirurogei minutu ahozko azalpena burutzeko. Hori egindakoan, epaimahaiak egoki deritzen galderak egin edo azalpenak eskatu ahal izango dizkio hautagaiari, gehienez hamabost minutuz.
 • Ikuskapen-jarduerarako teknika egokiei buruzko kasu praktiko baten azterketa; kasua epaimahaiak edo hautaketa-batzordeak proposatuko du. Ariketa idatzi hau egiteko denbora deialdi bakoitzean ezarriko da, baina gutxienez bi ordu eta gehienez hiru ordu bitartekoa izango da. Hautagaiak epaimahai aurrean irakurri beharko du ariketa, saio publikoan. Irakurketa bukatutakoan, epaimahaiak egoki deritzen galderak egin edo azalpenak eskatu ahal izango dizkio hautagaiari, gehienez hamabost minutuz. Ariketa egin bitartean, hautagaiak hautaketa-batzordeak horretarako baimentzen duen berariazko dokumentazioa kontsultatu ahal izango du.

Laburbilduta, deialdiek oposizioa AZTERKETA IDATZI gisa egituratzen dute. Deialdi gehienetan, lehenengo azterketa izaten da gaitegiaren A atalari dagokion gai bati buruzkoa, hautagaiak ausaz ateratako biren artean aukeratua (1-55 gaiak komunak erkidego-mailako deialdi guztietarako); bigarren azterketa AHOZKOA izaten da (autonomia-erkidegoren batean salbu), hautagaiak aukeraturiko gai baten gainekoa, gaitegiaren gainerakoan jasotakoen artean zozketa bidez ateratako biren artean aukeratua, 21 berdinak autonomia-erkidego guztietarako eta tokian tokiko Hezkuntza-administrazioek erants ditzaketenak, gehienez ere 20; azkenik, salbu eta Autonomia Erkidego batzuetan, non hauxe egiten den aurrena, AZTERKETA PRAKTIKOA hezkuntza-ikuskapen jarduerarako teknika egokien gainean. Proba-fasea gainditzeko, hautagaiek eskuratu behar dute, haren atal bakoitzean, ezarritako gehieneko kalifikazioaren erdia gutxienez, eta behin betiko puntuazioaren haztapena hauxe izango da: % 60 3. atalean lortutako puntuaziorako eta % 40 gainerako bi ataletako bakoitzerako. Puntuazio osoa osatzeko oposizio- eta lehiaketa-faseetako puntuazioen haztapena hauxe izango da: % 60 oposizio-faserako eta % 40 lehiaketa-faserako.


ban-tem-inspec-ek

ban-mat-inspec-ek


Lehiaketa Fasea

Fase honetan, hautagaiek egiaztatzen dituzten merezimenduak baloratuko dira, dagozkion deialdietan ezarritakoaren arabera.

Lehiaketa-faseko kalifikazioa soilik aplikatuko zaie oposizio-fasea gaindituta duten hautagaiei.

Hautagaiek ezin izango dute 10 puntu baino gehiago lortu merezimenduen atalean. Lehiaketa-faseko kalifikazioa soilik aplikatuko zaie oposizio-fasea gaindituta duten hautagaiei.

Deialdiek lehiaketa-faserako ezartzen dituzten baremoak 4 bloketan egituratuko dira (lan-ibilbidea, behin-behineko ikuskatzaile egindako jarduera, zuzendaritza-karguetan eta koordinazio didaktikoko lanetan egindako jarduera, eta prestakuntza zientifiko eta didaktikoa eta bestelako merezimenduak), eta deialdien eranskinetan ezartzen diren gehieneko puntuazioak eskuratu ahal izango dira, zeinak DESBERDINAK DIREN ZEIN AUTONOMIA ERKIDEGOTAN AURKEZTEN ZAREN.

Kalifikazio Sistema

Epaimahaiak probaren atal bakoitza 0 eta 10 puntu bitartean kalifikatuko du, eta gainditzeko 5 puntu edo gehiago eskuratu beharko dira. Behin betiko puntuazioa osatzeko oposizio- eta lehiaketa-faseetako puntuazioen haztapena hauxe izango da: bi heren oposizio-faserako eta beste herena lehiaketa-faserako.

Oposizio- eta lehiaketa-faseak gainditzea:

Probaren atal guztiak gainditu dituzten hautagaiak oposizio- eta lehiaketa-faseetako puntuazio osoaren arabera sailkatu ondoren, praktika-fasera igarotzeko hautatuko dira deitutako lanpostu-kopuru osoaren adinakoa edo hortik beherakoa duten hautagaiak. Probaren atal guztiak gainditu dituzten hautagaiak oposizio- eta lehiaketa-faseetako puntuazio osoaren arabera sailkatu ondoren, praktika-fasera igarotzeko hautatuko dira deitutako lanpostu-kopuru osoaren adinakoa edo hortik beherakoa duten hautagaiak.


Praktika Fasea

Praktika Fasea

Praktika-faseak gutxienez hiruhileko bat iraungo du, eta gehienez ikasturte bat, eta prestakuntza-ikastaroak egin ahal izango dira.

Hautagaiek bete beharreko baldintzak

Hautaketa-prozeduran onartua izateko, hautagaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Hemezortzi urte beteta izatea eta ez izatea beteta, karrerako funtzionario izendatua izateko unean, funtzionarioek nahitaezko erretiroa hartzeko ezarritako adina.
 • Ez izatea gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik hezkuntza-ikuskatzaileen zerbitzuari dagozkion funtzioak betetzea eragotziko duenik.
 • Ez egotea bereizita, diziplinazko espediente bidez, edozein Herri Administraziotako zerbitzutik, eta ez egotea gaitasungabetuta, epai irmo bidez, funtzio publikoak betetzeko.
 • Ez egotea kondenatuta, epai irmo bidez, sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren kontrako delitu batengatik, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzeko Adin Txikikoaren Babes Juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5. artikuluaren arabera.
 • Ez izatea karrerako funtzionarioa, ez egotea praktikak egiten edo ez egotea Hezkuntza Ikuskatzaileen Zerbitzuan dagokion izendapenaren zain.
 • Doktore, Lizentziatu, Ingeniari, Arkitekto edo Graduatu titulua edo titulu baliokidea izatea.
 • Unibertsitateaz besteko irakaskuntza-funtzio publikoa osatzen duten zerbitzuen arteko bateko kide izatea.
 • Karrerako funtzionario lanetan gutxienez sei urteko antzinatasuna egiaztatzea, unibertsitateaz besteko irakaskuntza-funtzio publikoa osatzen duten zerbitzuen arteko batean, bai eta iraupen bereko irakasle-eskarmentua ere.
 • Dagokion tasa ordaintzea, hura ordaintzetik salbuetsita egon ezean.

Matrikula zaitez orain
eta ekin bizimodu berri bati!


MATRIKULARAKO SARBIDEA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies